Invloed van geur

Diverse studies aan verschillende universiteiten in Europa en Amerika wijzen uit dat geur grote

psychologische en subjectieve effecten heeft op mensen. Een samenvatting van deze studies naar de invloed geur geeft de onderstaande resultaten weer:

 • Men ervaart het aankoopmoment als leuker (+ 21%)
 • Presentaties van goederen werd meer stimulerend ervaren (+ 55%)
 • De verhouding Prijs/Prestatie werd gunstiger beschouwd dan voorheen (+ 11%)
 • Klanttevredenheid verhoogd (+ 7%)
 • Gevoel voor hoffelijkheid en empathie van de verkopers werd verhoogd (+ 39%)
 • Aankoopbereidheid werd verhoogd (+ 84%)

Effecten van een ondernemingsgeur

 • Merkcommunicatie
 • Erkenning
 • Emotionele gehechtheid

Effecten van geurverspreiding

 • Verhoging van de herinneringswaarden
 • Beïnvloeding van emoties
 • Positieve associaties van producten